Connect and share the thought

 business.jpg

Om nog meer transparantie te bieden zullen voortaan alle verslagen van de bestuursvergaderingen hier geplaatst worden.

Om nog meer input te bekomen kan je vanaf heden je vraag of opmerking, suggestie hier posten. We hadden ook gemerkt dat de vragen en opmerkingen die via Facebook binnen kwamen niet altijd opgemerkt of juist behandeld werden.

De meldingen die via  Facebook binnen komen worden op deze zelfde manier behandeld. Let wel dat soms berichten snel naar onderen verdwijnen en deze kunnen gemist worden.

Door ze hier te registreren garanderen wij ook altijd een antwoord.

Ook de kandidaturen voor toe te treden tot het bestuur kunnen hier ingezonden worden.

Let wel dit dient te gebeuren ten minste 10 kalender dagen voor de volgende Bestuurs Vergadering. Voor de Algemene Vergadering is dit 30 kalender dagen op voorhand., dit zodat de vragen voor het grootste deel kunnen teruggekoppeld worden op de AV

Indien de vraag niet tijdig binnen is, zal deze behandeld worden op de eerstvolgende vergadering. Daar er maar 1 AV vereist is per jaar zullen de te laat ingezonden vragen hierdoor meegenomen worden naar de eerst volgende BV.

Echter beloven we niet dat al jullie vragen en opmerkingen ook direct zullen beantwoord worden, dit omwille van de mogelijke complexiteit.