Over / Concernant Connect To Smile vzw ( Asbl)

Connect to Smile is een vereniging voor PLAYMOBIL® liefhebbers, bouwers en verzamelaars. Een club voor mensen met een passie voor PLAYMOBIL®, maar volledig onafhankelijk van de PLAYMOBIL® Groep.


Connect to Smile heeft volgende doelstellingen:

 • Het ondersteunen en verspreiden van de educatieve waarde en de mogelijkheden welke Playmobil® als speelgoed in alle toelaatbare vormen kan hebben. Het promoten, informeren en demonstreren via alle beschikbare kanalen van deze mogelijkheden.
 • Playmobil® als speelgoed een lang en zinvol bestaan te geven, door hergebruik te stimuleren.
 • De opvoedende mogelijkheden aandragen naar scholen en andere opvoedkundige bronnen. Het inspireren tot het integreren van Playmobil® als educatief ondersteunend middel waardoor fantasie en realiteit alsook sociale vaardigheden en eigenschappen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van jongeren.
 • Bij ouderen of personen met een beperking Playmobil® laten integreren in hun bezigheden en hulpbehandeling.
 • De culturele, esthetische en museale waarde van Playmobil® te promoten, op de breedst mogelijke wijze, binnen de toegelaten grenzen.
 • Het verenigen van mensen met de zelfde interesse en passie voor Playmobil®.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

 • In de schoot van de vereniging kan zowel het verzamelen van, als het individueel en collectief bouwen van diorama’s.
 • Het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, diorama’s, workshops e.d. voor een klein tot groot publiek.
 • Het organiseren van meetings onder de leden.
 • Inzamelacties ten behoeve van het goede doel om kansarme kinderen dezelfde blijdschap te laten ervaren als anderen.
 • De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verbandhouden met haar doelstellingen, en binnen het wettelijk kader.

Concernant “Connect to smile” asbl

“Connect to smile” est une association pour les amateurs, les constructeurs (de dioramas) et les collectionneurs de PLAYMOBIL®. Un club pour les personnes passionnées pour les PLAYMOBIL®, mais complètement indépendant du Groupe PLAYMOBIL®.


Connect to smile a les objectifs suivants:

 • Le support et la transmission de la valeur éducative et des possibilités quePLAYMOBIL® peut avoir en tant que jouet dans toutes les formes autorisées. La promotion, l’information et la démonstration via tous les canaux disponibles de ces possibilités.
 • Donner à PLAYMOBIL® comme jouet une existence longue et sensée, en stimulant le réemploi.
 • Apporter les possibilités éducatives vers les écoles et autres sources d’éducations. Procurer l’inspiration par l’intégration de PLAYMOBIL® comme moyen de support par lequel la fantaisie et la réalité ainsi que l’aptitude sociale et les qualités seront stimulé dans le développement des jeunes.
 • Intégrer pour les aînés ou personnes avec un handicap, PLAYMOBIL® dans leurs occupations et aide au traitement.
 • Promouvoir la valeur culturelle, esthétique et objet de musée de PLAYMOBIL®, au sens le plus large, dans les limites autorisées.
 • Rassembler les personnes qui ont le même intérêt et passion pour PLAYMOBIL®.

A cet effet l’association développera, entre autre, les activités suivantes:

 • Dans le giron de l’association pourra s’effectuer aussi bien la collection, comme la construction de dioramas individuels ou collectifs.
 • L’organisation de bourses, expositions, dioramas, ateliers de travail pour petit comme pour grand public.
 • L’organisation de rassemblements pour les membres.
 • Collecte de dons pour une bonne cause pour laisser aux enfants défavorisés éprouver la même joie que les autres.
 • L’association peut poser tous les actes qui sont directement ou indirectement liés à ses objectifs, dans le cadre légal.

4 thoughts on “Over / Concernant Connect To Smile vzw ( Asbl)

  1. Beste, Jaarlijks steunen wij goede doelen door events hiervoor te organiseren. Indien U meer info wenst kan u ons ook telefonisch bereiken op 0493 31 51 96. Mvg. Dirk

 1. Beste,
  Worden de hulphond playmobile sets voor hachiko nog verkocht? Ik was er al een tijdje naar opzoek, maar verkeerde zoekterm gebruikt tot nu.
  Ik heb zelf ook een hulphond (van Dyadis Belgium) en vind hem enorm schattig en zou ook graag eentje hebben.
  Vriendelijke groet
  Lies en hulphond Koda

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *