Connect to Smile vzw

Connect to Smile is een vereniging voor PLAYMOBIL® liefhebbers, bouwers en verzamelaars. Een club voor mensen met een passie voor PLAYMOBIL®, maar volledig onafhankelijk van de PLAYMOBIL® Groep.


Connect to Smile heeft volgende doelstellingen:

 • Het ondersteunen en verspreiden van de educatieve waarde en de mogelijkheden welke Playmobil® als speelgoed in alle toelaatbare vormen kan hebben. Het promoten, informeren en demonstreren via alle beschikbare kanalen van deze mogelijkheden.
 • Playmobil® als speelgoed een lang en zinvol bestaan te geven, door hergebruik te stimuleren.
 • De opvoedende mogelijkheden aandragen naar scholen en andere opvoedkundige bronnen. Het inspireren tot het integreren van Playmobil® als educatief ondersteunend middel waardoor fantasie en realiteit alsook sociale vaardigheden en eigenschappen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van jongeren.
 • Bij ouderen of personen met een beperking Playmobil® laten integreren in hun bezigheden en hulpbehandeling.
 • De culturele, esthetische en museale waarde van Playmobil® te promoten, op de breedst mogelijke wijze, binnen de toegelaten grenzen.
 • Het verenigen van mensen met de zelfde interesse en passie voor Playmobil®.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

 • In de schoot van de vereniging kan zowel het verzamelen van, als het individueel en collectief bouwen van diorama’s.
 • Het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, diorama’s, workshops e.d. voor een klein tot groot publiek.
 • Het organiseren van meetings onder de leden.
 • Inzamelacties ten behoeve van het goede doel om kansarme kinderen dezelfde blijdschap te laten ervaren als anderen.
 • De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verbandhouden met haar doelstellingen, en binnen het wettelijk kader.