Connect To Smile vzw 2019

Connect To Smile 2019

Kinderen tem 6 jaar : incl. lidgeld begeleidende volwassene
Enfants jusqu’à 6 ans: est inclus dans la cotisation du membre adulte accompagnant.
Kinderen / Enfants 7-17 jaar :   10€
Volwassenen / Adulte:            20€

Inschrijven kan door het lidgeld te storten op het rekeningnummer :
L’ inscription s’effectue par virement au compte suivant:

IBAN:BE31 7360 1438 4255
BIC:KREDBEBB

Met vermelding van naam + Lidgeld 2019 en onderstaand formulier in te vullen.
Avec pour mention, le Nom + Cotisation 2019 et compléter le formulaire ci-dessous.

Vernieuw je lidmaatschap   //   Word lid van Connect To Smile vzw.

Onder de leeftijd van 18 jaar is het niet mogelijk om online in te schrijven.
Deze aanvragen zullen een uitnodiging krijgen om op een eerstvolgende meeting/evenement lid te kunnen worden.

Pour les moins de 18 ans, il n’est pas possible de s’inscrire en ligne.Ces demandeurs recevront une invitation pour pouvoir devenir membre lors de la prochaine réunion ou évènement.

Voordelen voor 2019. / Avantages a 2019

  • 20% korting bij / réduction au
    lucascreativ
  • 10 % Korting bij / réduction au

saurbier-rs

  • Speciale figuur,  Un figure spéciale

vraagtekens

Ten voordelen van

 

Hachiko-logo-thumb-landscape

Bezoek onze site.

 

Alvast bedankt / Merci bien.