Bevraging middagwerking

Vragenlijst middagwerking 26/11/2023
Algemeen
1

1. Je naam (niet verplicht)

1. Je naam (niet verplicht)

Vragen
6

1. Wat was je algemene indruk van de middagwerking?

1. Wat was je algemene indruk van de middagwerking?

2. Wat vond je van de locatie?

2. Wat vond je van de locatie?

3. Wat was er goed?

3. Wat was er goed?

4. Wat kan er beter?

4. Wat kan er beter?

5. Hoe vaak was je al aanwezig op de middagwerking?

5. Hoe vaak was je al aanwezig op de middagwerking?

6. Nog andere opmerkingen of suggesties?

6. Nog andere opmerkingen of suggesties?